"אל לבבך"

תעריפים

בס"ד
    לתיאום פגישה טלפונית
050-8751613 חיה בייקר 

אימון אמוני, רגשי, זוגי, ריפוי, ולוגותרפיה , ברוח פנימיות 

התורה 

"...וידעת היום והשיבותה אל לבבך"

(דברים ד,לט)

 אימון, ריפוי  30 דקות 350 ש”ח

  אימון, ריפוי 50 דקות, 490 ש”ח

ש”ח 1700  ארבעה מפגשי אמון, ריפוי של 50 דקות , בהנחה

ש”ח 3200  סדרה של 8 מפגשים של 50 דקות, בהנחה מיוחדת

ש"ח 2385  חודש שלם של תמיכת ריפוי, יומי, מרחוק

    סדרת 12 מפגשי אימון, ריפוי, כולל "אבחון בשיטת התדר" ש"ח 4800

והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלקים, אל כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, פרק טו פסקה י

בס"ד

Heart Homecoming

We will NEVER give, sell, share, or trade your email address.
You can unsubscribe at any time.

©2020 Haya baker

No portion of this web site may be copied, retransmitted, reposted, duplicated or otherwise used without the express written approval of Haya Baker