©2019 Haya baker

בס"ד

"אל לבבך"

אימון אמוני, רגשי, זוגי, ריפוי, ולוגותרפיה , ברוח פנימיות 

התורה 

"...וידעת היום והשיבותה אל לבבך"

(דברים ד,לט)

והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלקים, אל כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, פרק טו פסקה י

  לפני התשלום נא לתאם פגישה 
050-8751613 חיה בייקר 

  אימון, ריפוי 50 דקות, 490 ש”ח

 אימון, ריפוי  30 דקות 350 ש”ח

ש”ח 1700  ארבעה מפגשי אמון, ריפוי של 50 דקות , בהנחה

ש”ח 3200  סדרה של 8 מפגשים של 50 דקות, בהנחה מיוחדת

ש"ח 2385  חודש שלם של תמיכת ריפוי, יומי, מרחוק

    סדרת 12 מפגשי אימון, ריפוי, כולל "אבחון בשיטת התדר" ש"ח 4800

בס"ד

Divine Heart Nurture