top of page

"אל לבבך"

בס"ד
rosh hashanah (jewesh holiday) concept -

אימון אמוני, רגשי, זוגי, ריפוי, ולוגותרפיה , ברוח פנימיות 

התורה 

"...וידעת היום והשיבותה אל לבבך"

(דברים ד,לט)

והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלקים, אל כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, פרק טו פסקה י

  לפני התשלום, נא ליצור קשר לתאם פגישת אונליין/טלפון
050-8751613 חיה בייקר
haya@hayabaker.com   מייל 

 
בס"ד

  Heart Homecoming

bottom of page