"אל לבבך"

בס"ד

אימון אמוני, רגשי, זוגי, ריפוי, ולוגותרפיה , ברוח פנימיות 

התורה 

"...וידעת היום והשיבותה אל לבבך"

(דברים ד,לט)

והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלקים, אל כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, פרק טו פסקה י

    לתיאום פגישה טלפונית
050-8751613 חיה בייקר 
בס"ד

Heart Homecoming

We will NEVER give, sell, share, or trade your email address.
You can unsubscribe at any time.

©2020 Haya baker

No portion of this web site may be copied, retransmitted, reposted, duplicated or otherwise used without the express written approval of Haya Baker